שיבוץ תיבות חדשות בדפי האתר
לאחר שכבר יש לנו תיבות חדשות קיימות באתר, ניתן לשבצן בדפי האתר.
ניתן לשבץ את אותה תיבה בכמה דפים שרוצים, ואפילו יותר מפעם אחת בכל דף, ללא הגבלה. בכל פעם המידע נלקח מאותה תיבה וכל המופעים מנוהלים מתיבה יחידה.
בנוסף, מקובל ליצור מספר תיבות שונות, עם מודעות ותכנים שונים, עיצובים וגדלים שונים, לשיבוץ למטרות שונות באתר. בכל דף ניתן לשבץ תיבה אחרת, או שתי תיבות שונות או יותר באותו דף.
להסבר על יצירת תיבות חדשות (במידה ולא קיימות עדיין)
שיבוץ תיבה בדף אינטרנט
1. יש להכנס לניהול המערכת (לא לניהול בקליק)
2. בתפריט הימני > כלים > חדשות רצות
3. מופיע המסך הבא:
4. לוחצים על של התיבה שאותה רוצים לשבץ.
5. מופיע המסך הבא:
6. מעתיקים את 2 שורות הקוד במלואן.
7. נכנסים לניהול בקליק של האתר.
8. יוצרים דף חדש או מגיעים לדף בו רוצים לשלב את תיבת החדשות.
9. מגיעים בטופס עריכת הדף לתא בו רוצים לשלב את התיבה.
10. עוברים בתא למצב "קוד", זה נראה בד"כ כך:
11. מדביקים את 2 שורות הקוד מקודם, בקוד התא. יש לשים לב שכל הקוד עבר. חסרון של סימן בודד יגרום לאי הופעת התיבה.
12. שומרים את הדף. ניתן לערוך חלקים אחרים בדף - כמובן.
13. בהצלחה!
לאפשרויות מורכבות של שילוב תיבות חדשות, יש לפנות למגוון-אפקט.