ניהול הודעות בתיבת חדשות מתחלפות
בכל מקרה נגיע למסך שנראה כך:
בהמשך חילקנו את מסך ניהול המודעה לחלקים, עם הסבר מפורט על כל חלק:

הסברים:
כותרת כותרת ההודעה.
הסתר כותרת הכותרת תשמש לצרכי ניהול בלבד ולא תופיע לגולשים במודעה זו.
צבעי רקע וכתב כותרת בלחיצה על ריבוע הצבע תוכלו לבחור צבעים לכותרת
יישור, כתב, גודל אפשרויות עיצוב כותרת ההודעה

הסברים:
בדומה לעורך המוכר של "בנה ביתך", ניתן להוסיף כל טקסט ועיצוב בתוכן ההודעה.
למידע מפורט נוסף על אפשרויות העריכה ב"תיבה חכמה"

הסברים:
צבעי פירוט משפיע רק במידה ולא הוגדר עיצוב לטקסט ההודעה באמצעות אפשרויות ה"תיבה החכמה".
גודל כתב, גופנו ויישור משפיע רק במידה ולא הוגדר עיצוב לטקסט ההודעה באמצעות אפשרויות ה"תיבה החכמה".
ריווח מרחק הטקסט מקצות התיבה.
רוחב גבול ניתן להגדיר מספר לרוחב גבול התיבה בפיקסלים.
צבע גבול לחיצה על ריבוע הצבע תסייע בהגדרת צבע לגבול התיבה (אם רוחבו מעל 0).

הסברים:
תמונה
ללא תמונה לא תצורף תמונה להודעה זו.
URL אם יש כבר תמונה קיימת באתר, ניתן להקליד את כתובתה (אם ידועה), או ללחוץ על סמלון פתיחת התיקייה, לסיור בין הקבצים באתר שלכם ובחירת תמונה.
קובץ ניתן בשלב זה ממש לשלוח ישירות תמונה מהמחשב שלכם לתיבת החדשות.
מיקום טקסט ניתן לקבוע מיקום התמונה המוצגת ביחס לטקסט ההודעה. (אם נשאר מקום לרוחב).
רוחב תמונה הגדרת רוחב ידנית לתמונה, בפיקסלים.
תמונת רקע
יישור התמונה במידה והתמונה קטנה משטח התיבה, לאיזה צד של התיבה תוצמד התמונה.
כפילות רקע תמונת רקע יכולה לרצף את שטח התיבה (במידה והתמונה קטנה משטח התיבה). לא ניתן לקבוע גודל לתמונת רקע, תמונת רקע מוצגת תמיד בגודלה המקורי.
שימו לב להעביר את הסמן העגול לאפשרויות שילוב התמונה שבחרתם. מילוי קובץ ללא העברת העיגול לאפשרות זו לא תציג את הקובץ ששלחתם!

הסברים:
במידה ומוגדרת כתובת קישור, לחיצה על הודעה זו תוביל לקישור הנבחר.

הסברים:
ניתן לבחור אחד ממבחר אפקטים של אופן התחלפות ההודעה.
ניתן לקבוע משך תצוגה ההודעה.
תמונת הפרחים משמשת להדגמת האפקט שנבחר.

הסברים:
ניתן להגדיר מועדי תצוגה פרטניים לכל מודעה בתיבה.
ניתן לקבוע תצוגה לפי ימים בשבוע, תצוגה לפי תקופה קלנדרית מסויימת, או שילוב של השניים.