עבודה עם תיקיות/ספריות באתר
למה הכוונה "תיקייה" או "ספרייה" ומה חשיבות שמירת הסדר באתר.
פירוט והערות
מה זה תיקייה או ספרייה (באתר)
באופן כללי, אתרי אינטרנט הם למעשה אוסף של קבצים הנמצאים בשרת אינטרנט. קבצי האתר מסודרים בכונן שרת האינטרנט בתוך תיקיות ותיקיות-משנה, באותו אופן בו הקבצים מסודרים בתיקיות במחשב הפרטי שלך. מטרת החלוקה לתיקיות היא האפשרות למצוא בקלות (עבור המחשב ועבור המשתמש) קבצים בכונן, והאפשרות לבצע פעולות גורפות על קבוצת קבצים.
מבחינה מסורתית, המילים "תיקייה" ו"ספרייה" משמשות באותה משמעות בדיוק, ומשמעותן היא מיקום באמצעי אחסון, המכיל מספר כלשהו של קבצי מחשב.

למה להשתמש בתיקיות
חשוב לציין כי אנו ממליצים מאד על שמירת הסדר בתיקיות באתר. חשיבות הסדר היא לשם מציאה קלה של חומר, מניעת מחיקה בלתי רצויה של חומר, קלות ביצוע שינויים בעיצוב ותוכן האתר בשלב מאוחר יותר.

עקרונות כלליים המנחים אותנו בנושא הסדר באתר:
1. תחת התיקייה הראשית ביותר ישנן מספר תיקיות: תיקיית INFO המכילה את תוכן דפי האתר, ומספר תיקיות נוספות המשמשות את הכלים המפעילים את האתר. אין לעשות בתיקיות אלו שינויים!
2. כל החומר המוכנס לאתר ע"י מנהלי האתר והגולשים יישמר באיזו תיקיית משנה של תיקיית INFO. לכן כל תיקיה חדשה הנוצרת באתר יש ליצור איפשהו בתוך תיקיית INFO.
3. מומלץ למיין את החומר באתר בתיקיות משנה כלשהן בצורה הגיונית, כדי שיהיה לכם קל לזכור לאן שייך כל קובץ חדש שתרצו להוסיף.
4. חוק כללי שיכול לעזור הוא: כאשר בתיקייה מסויימת יש יותר מ50 קבצים, או יותר מ10 תיקיות, רצוי להוסיף תיקיות משנה למיון החומר. (למשל בתיקיית "עלון" רצוי ליצור תיקיית משנה עבור כל שנה, ואם יש יותר מ50 עלונים בכל שנה, רצוי לחלק כל שנה לתיקיות לפי חודש).
5. שימו לב כי כל שינוי של תיקיות באתר, או העברת מיקומי קבצים בין התיקיות, משנה את מיקום הקובץ, ובמידה ויש קישורים המפנים למיקום הישן של הקובץ, יש לתקן את הקישור באתר!

מידע נוסף
תיקיות המחשב הזהובות
  שיהיה בהצלחה! מצוות מגוון-אפקט

מעונינים לשאול שאלה? מוזמנים להוסיף אותה כאן
שאלות מנהלי אתרים
העתקת קישור