הגדרת רשימות במערכת
סדרן
מדריך ראשוני לניהול מערכת הסדרן
פירוט והערות
לאחר הכניסה לניהול הסדרן מופיע המסך הבא


בעת יצירה של מערכת חדשה עלינו להגדיר בתחילה חלק מה"רשימות", משום שהגדרת כלי רכב ומשתמשים למערכת תלויים בחלוקה שלהם לחלוקות המוגדרות מראש ("רשימות").
הרשימות הן אוסף של הגדרות ראשוניות שונות המשמשות את המערכת.

"רשימות">"סדר עדיפויות"

הגדרת סדרי העדיפות קובעים מהם הפרמטרים הראשונים שישמשו את מערכת השיקולים של המערכת של שיבוץ אוטומטי של רכבים בהזמנות. שימו לב כי למערכות שאינן משתמשות בשיבוץ אוטומטי הגדרות אלו אינן משמעותיות.

"רשימות">"סוגי רכב"

רשימת סוגי הרכב משמשת לחלוקת צי הרכבים לסוגים שונים לפי בחירתכם (למשל "גורר", "נוח", "שטח" וכו').
סוגי כלי הרכב השונים מופיעים בעת בקשת הזמנה ע"י הלקוחות.
ניתן להוסיף סוג כלי רכב, ולקבוע את סדר הופעתו ברשימה.

"רשימות">"סוגי מרחק"

סוגי המרחק מופיעים בעת בקשת הזמנה ע"י הלקוחות, ומאפשרים למערכת לשבץ רכבים בהתאם לבקשות.
קודי העדיפות מגדירים איזה הזמנות ישובצו ראשונות, בהתאם לסוג המרחק של ההזמנה.
ניתן להוסיף סוג מרחק, ולקבוע את סדר הופעתם ברשימה.

"רשימות">"סוגי דחיפוּת"

סוגי הדחיפות מופיעים בעת בקשת הזמנה ע"י הלקוחות, ומאפשרים למערכת לשבץ רכבים בהתאם לבקשות.
קודי העדיפות מגדירים איזה הזמנות ישובצו ראשונות, בהתאם לסוג הדחיפות של ההזמנה.

"רשימות">"ענפים"


לאחר הגדרת "ענפים", ניתן לשייך חלק או כל אחת מהמכוניות כשייכת לענף מוגדר כלשהו.

"רשימות">"סוגי נסיעה"

סוגי הנסיעות מופיעים בעת בקשת הזמנה ע"י הלקוחות, ומאפשרים למערכת לשבץ רכבים בהתאם לבקשות.
קודי העדיפות מגדירים איזה הזמנות ישובצו ראשונות, בהתאם לסוג הנסיעה של ההזמנה.

"רשימות">"סוגי חיוב"

סוגי החיוב מופיעים בעת בקשת הזמנה ע"י הלקוחות, ומאפשרים למערכת לשבץ רכבים בהתאם לבקשות.
קודי העדיפות מגדירים איזה הזמנות ישובצו ראשונות, בהתאם לסוג החיוב עבור ההזמנה.

"רשימות">"יעדים"

בחירה של יעדים מוגדרים מראש, מקלה על המזמינים ומאפשרת להם לבחור את היעד לנסיעה מתוך הרשימה. כמובן שעבור כל הזמנה ניתן למלא גם יעד באופן ידני.

"רשימות">"קבוצות משתמשים"

הכנסת חלק מהמשתמשים לקבוצות, מאפשרת לכל חבר בקבוצה לבצע פעולות בתור חבר אחר בקבוצה שלו. לדוגמא אם 2 בני זוג שייכים לאותה קבוצה, האישה תוכל (לאחר הכניסה למערכת) להזמין רכב כאילו בן-זוגה ביצע את ההזמנה.
  שיהיה בהצלחה! מצוות מגוון-אפקט

מעונינים לשאול שאלה? מוזמנים להוסיף אותה כאן
שאלות מנהלי אתרים
העתקת קישור