הגדרת כלי רכב
סדרן
מדריך ראשוני לניהול מערכת הסדרן
פירוט והערות
לאחר הכניסה לניהול הסדרן מופיע המסך הבא


בעת יצירה של מערכת חדשה עלינו להגדיר את כלי הרכב במערכת לפני המשתמשים, משום שבעת הגדרת המשתמשים למערכת, יש להגדיר למשתמשים תכונות הקשורות לכלי הרכב הקיימים.

על מנת להגדיר כלי רכב חדשים במערכת יש ללחוץ על "כלי רכב">"הוספה"
מופיע החלון הבא
הוספת רכב   


נתונים כלליים
:צבע      :(yyyy)שנה      :דגם      :שם :קוד רכב
:מספר נוסעים   :(dd/mm/yyyy) תוקף רשיון :מספר רישוי :סוג דלק
:סוג רכב
Type1    Type2    
:נהיגה מותרת מעל גיל :נהג חדש אוטומאטי   הילוכים 
:שייכות עלות לק"מ :'קילומטראז :מרחק נסיעה
short    
:ענף שכור   כן   לא    פרטים :סטטוס עכשוי
עדיפות לשיבוץ אוטומטי סדר הצגה


יש להוסיף את כלי הרכב הזמינים אל המערכת אחד אחד, לפי ההגדרות בדף זה.
על מנת לקבל הסברים נוספים, רחפו מעל החלקים השונים של טופס זה.

ההגדרות לכלי הרכב מאפשרות להגדיר הרשאות הזמנה ושימוש עבור הנהגים, ואת אופן תצוגת הרכבים בסידור.
  שיהיה בהצלחה! מצוות מגוון-אפקט

מעונינים לשאול שאלה? מוזמנים להוסיף אותה כאן
שאלות מנהלי אתרים
העתקת קישור