אפשרויות התאמת קובץ שמע בעת שליחתו לאתר
וידאו ומדיה
בעת שליחת קובץ קול לאתר, ניתן להקטינו בעזרת כמה הגדרות פשוטות. באופן כללי, אחת הבעיות העיקריות בנוגע לקבצי מדיה היא משקל הקובץ מבחינת המקום שהוא תופס באתר, וזמן ההורדה עבור הגולשים. איכות מקורית של הקובץ בד"כ אינה הכרחית באתר, ומנפחת את משקל הקובץ.
מומלץ להתנסות בכיווץ מקסימלי של הקובץ, ולראות אם איכותו מספיקה לאתר. באופן כללי, לא מומלץ לאחסן באתר קבצים בגודל מעל 5MB.
פירוט והערות
בחירת קובץ מסוג קול בעת שליחת קבצים לאתר, תציג את האפשרויות הבאות בהמשך לחלונית הכללית לשליחת הקובץ:

קול
איכות מדיה   סטריאו
שמור קובץ ללא שינוי 

  שיהיה בהצלחה! מצוות מגוון-אפקט

מעונינים לשאול שאלה? מוזמנים להוסיף אותה כאן
שאלות מנהלי אתרים
העתקת קישור