אפשרויות התאמת קובץ וידאו (סרטון) בעת שליחתו לאתר
וידאו ומדיה
בעת שליחת סרטון לאתר, ניתן להקטינו בעזרת כמה הגדרות פשוטות. באופן כללי, אחת הבעיות העיקריות בנוגע לסרטונים היא משקל הקובץ מבחינת המקום שהוא תופס באתר, וזמן ההורדה עבור הגולשים. איכות מקורית של הקובץ (איכות, רזולוציה, פס-קול) בד"כ אינה הכרחית באתר, ומנפחת את משקל הקובץ.
פירוט והערות
בחירת קובץ מסוג וידאו בעת שליחת קבצים לאתר, תציג את האפשרויות הבאות בהמשך לחלונית הכללית לשליחת הקובץ:

סרט
איכות מדיה   רזולוציה   סטריאו   ללא קול  
תמונה ייצוגית   תמונה ייצוגית בנקודה
שמור קובץ ללא שינוי

  שיהיה בהצלחה! מצוות מגוון-אפקט

מעונינים לשאול שאלה? מוזמנים להוסיף אותה כאן
שאלות מנהלי אתרים
העתקת קישור