קישור פנימי בדף
קישורים
יוצר אוטומטי של קישורים פנימיים בראש הדף, המקשרים לתת-כותרות בדף עצמו. מאפיין זה שימושי בעיקר בדפים ארוכים המחולקים לסעיפי משנה.
פירוט והערות
מערכת בנה-ביתך מאפשרת יצירה אוטומטית של אינדקס-פנימי בדף, המציג את כותרות התאים כרשימת קישורים, במטרה לאפשר קפיצה בתוך הדף לחלקים המתאימים.
על מנת להציג את רשימת הקישורים הפנימיים בדף, יש להגדיר 2 דברים:
  1. מיקום הרשימה.
  2. איזה כותרות בדף תופענה ברשימת הקישורים הפנימיים.
  1. נכנס לעריכת הדף.
  2. כדי להגדיר את מיקום הרשימה בדף, נבחר את אחד התאים (בד"כ נרצה שהרשימה תופיע בתא הראשון בדף), ונסמן במקום המתאים "הוסף קישור פנימי" כדי שהרשימה תופיע בתא זה.
  3. ליד כל כותרת תא שנרצה שתופיע ברשימת הקישורים הפנימיים נסמן "קישור פנימי". שמות הסעיפים ברשימת הקישורים הפנימיים ייקבעו לפי כותרות התאים המתאימות.
  4. נשמור את הדף, ונוכל להבחין ברשימה אוטומטית המוספת לדףץ לחיצה על כל סעיף תגלול את הדף למיקום המתאים.
צפו בסרטון לפירוט

  שיהיה בהצלחה! מצוות מגוון-אפקט

מעונינים לשאול שאלה? מוזמנים להוסיף אותה כאן
שאלות מנהלי אתרים
העתקת קישור