נסיעה מאחרת: סטטוס חדש בסדרן רכב
סדרן
נוסף סטטוס חדש בסדרן רכב: נסיעה מאחרת. נהג יכול לקבל הודעה על איחור בהחזרת מפתח בכניסתו לסדרן ובאמצעות SMS. הסטטוס רלוונטי למערכות סדרן העובדות עם ארון מפתחות.
פירוט והערות
נסיעה מאחרת

נוסף סטטוס חדש בסדרן רכב: נסיעה מאחרת

מתי זה מופיע?

נסיעה תהפוך ל"נסיעה מאחרת" כשיש איחור בהחזרת המפתח לארון המפתחות.

פעולות של המערכת במצב של נסיעה מאחרת

במצב של נסיעה מאחרת המערכת מבצעת את הפעולות הבאות:

1. הנסיעה מקבלת צבע ייחודי על גבי הסידור.

2. בעת כניסת המזמין או הנהג המאחר למערכת יקבל הודעה על איחור בהחזרת המפתח.

3. בעת כניסת הנהג שמאחרים לו למערכת יקבל הודעה על כך שהמפתח טרם הוחזר.

4. לבעלי מודול SMS: הנהג המאחר יקבל הודעת SMS על איחור בהחזרת המפתח תוך ציון פרטי המזמין והשעה של הנסיעה שרשומה אחריו בסידור.

פרמטרים (לבעלי מודול SMS) 

מנהל המערכת יכול לקבוע את מועד שליחת ה- SMS למאחרים באופן הבא:

תחת ניהול > הגדרות > הגדרות מאחרים

  שיהיה בהצלחה! מצוות מגוון-אפקט

מעונינים לשאול שאלה? מוזמנים להוסיף אותה כאן
שאלות מנהלי אתרים
העתקת קישור