בחירה האם מילוי "סוג נסיעה" יהיה חובה
מנהל המערכת יכול לקבוע האם משתמשים המבצעים הזמנת רכב בסידור, יתבקשו למלא את פריט "סוג הנסיעה" (מנהל המערכת יכול לקבוע בעצמו מהם סוגי הנסיעה האפשריים).
במידה ומילוי סוג הנסיעה הוא מחוייב:
א. תצוגת פרטי נסיעה על הסידור מציגה את סוג הנסיעה.
ב. תצוגת ריכוז ההזמנות משתנה בהתאם (עמודת "סוג נסיעה" מחליפה את עמודת "מרחק").
פירוט והערות
בכדי לקבוע כי על המשתמשים תהיה חובה למלא סוג נסיעה, יש לבצע את השלבים הבאים:

1. יש לוודא כי קיימים סוגי נסיעה כלשהם במערכת.


2. הוספת סוגי נסיעה במידת הצורך


3. הגדרת "סוג נסיעה" כחובה למילוי4. לאחר האישור, בתצוגת ריכוז הזמנות, עמודת "סוג נסיעה" מופיעה בתקציר.

  שיהיה בהצלחה! מצוות מגוון-אפקט

מעונינים לשאול שאלה? מוזמנים להוסיף אותה כאן
שאלות מנהלי אתרים
העתקת קישור