הוספת רב מופע
סורק
חידושים ועדכונים
הכלי מאפשר יצירת דף המציג מספר מופעי סורק-ספריות או חידושים יחדיו.
פירוט והערות
סורק הספריות יוצר רשימה אוטומטית של קבצים הניתנת להצגה לפי מיונים שונים ומגוונים. רשימה זו שימושית מאד עבור אתרים שיש בהם חומר רב המתעדכן באופן שוטף, אך יש לאפשר לגולשים גישה קלה לקבצים ישנים (למשל: תקנונים, עלונים, מאמרים...).

חידושים מציג רשימה של קבצים שהתעדכנו לאחרונה באתר מתוך ספריות מסויימות.

לעתים יש צורך להציג מספר מופעים בצורה משולבת. לדוגמא:
 • דף ארכיון כתבות לפי קטגוריות, המשלבות את מופעי סורקי הספריות "עיתונים", "פרוטוקולים", "הודעות".
 • דף המציג יחדיו את מופעי החידושים הקיימים "אזכורים שלנו בתקשורת", "דיווחי ראשי מחלקות".
 • ועוד
אופן ההגדרה:
 1. כניסה לניהול.
 2. יש לוודא כי מופעי סורק-ספריות או החידושים שתרצו להציג בדף מוגדרים כבר במערכת.
 3. לוחצים על ניהול הכלי "רב מופע".
 4. באם אין מופעים מוגדרים, נוסיף מופע "רב מופע" חדש, בלחיצה על "הוספה".
 5. נגדיר את תכונות הכותרת והעיצוב הכללים של ה(רב)מופע.
 6. נגדיר את מרכיבי המופע. בכל חלק יש להוסיף מופע סורק או חידושים מתוך המופעים הקיימים באתר, ע"י בחירה מהרשימה.
 7. נוסיף עוד מופעים למופע המשולב, ע"י לחיצה על סימן ההוספה.
 8. לאחר השמירה ניתן לבחון את התוצאה המשולבת ע"י לחיצה על תצוגת הרב-מופע מתוך רשימת המופעים הקיימים.
צפו בסרטון הסבר:

  שיהיה בהצלחה! מצוות מגוון-אפקט

מעונינים לשאול שאלה? מוזמנים להוסיף אותה כאן
שאלות מנהלי אתרים
העתקת קישור