הוספת פרטי קשר (רשומות)
כל קשר
הוספת רשומות פרטי קשר ל"כל קשר"
פירוט והערות
צפו בסרטון לפירוט
שימו לב! כולל קריינות או קול. הפעילו אזניות.
  שיהיה בהצלחה! מצוות מגוון-אפקט

מעונינים לשאול שאלה? מוזמנים להוסיף אותה כאן
שאלות מנהלי אתרים
העתקת קישור