יצירת שדות מסוג קישור בין מאגרים
אוגר
שימוש בשדות המאפשרים קישורים בין נתוני מאגרים שונים.
פירוט והערות
כלי ה"אוגר" לניהול מאגרי מידע מאפשר ייבוא דינמי של נתונים בין מאגרים. ישנם 3 סוגי קישורים אפשריים:
 1. שכפול דינמי של שדה קיים. ("קישור לשדה" same_as)
 2. בחירת פריט ממאגר אחר ("קישור לרשומה"-record)
 3. יצירת קישור דינמי בין 2 מאגרים (מיוצר ע"י שילוב בין השדות "בחירה ממאגר" db_options ו"קישור לערך"-db_value)
יצירת שדות מסוג קישורים בין מאגרים מאפשרת כמה אפשרויות לניהול מידע לדוגמא:
 1. שכפול דינמי מאפשר שימוש חוזר באותו שדה. יצירה בודדת של שדה המאפשר דירוג בין 5 אופציות (למשל "דרג בין 1 ל 5"), ניתנת לשכפול דינמי אינספור פעמים באותו טופס, וכך במידה ותרצו להוסיף אופציה שישית מתישהו, שינוי יחיד בשדה המקור יביא לשינוי בכל השדות המשוכפלים.
 2. בחירת פריט ממאגר אחר מאפשרת להגדיר אפשרויות בחירה דינמיות עבור ערכים במאגר הראשי. לדוגמא עבור רשימת ילדים בקיבוץ, ניתן יהיה למלא בשדה ביה"ס שהם הולכים אליו ערכים מתוך מאגר בתי"ס. במאגר בתיה"ס נוכל להוסיף פרטים נוספים על כל בי"ס.
 3. קישור דינמי בין מאגרים מאפשר לבחור עבור רשומה מספר פריטים ממאגר אחר, וכל פריט מהמאגר המשני יידע למי הוא שייך.

אופן ההגדרה:

שכפול שדה

 1. ראשית יש ליצור את השדה שרוצים לשכפל, שדה זה יכול להיות שדה טקסט, בחירה מרשימה, תיבות סימון וכד' (לא שדה מסוג קישורים בין מאגרים).
 2. כאשר רוצים ליצור שדה נוסף שיהיה זהה לשדה מהסעיף הראשון, יוצרים שדה חדש מסוג "קישור לשדה" ובוחרים את שדה המקור כשדה לשכפול. בטופס שימלא הגולש יוצגו שדה המקור והשדה המשוכפל. השכפול מתבצע רק בשלב הגדרת השדה, מטרת השכפול אינה ליצור כפילות בנתונים הממולאים, אלא רק כפילות בזמן הצבת השאלה.
 3. שכפול שדה יכול להעשות גם בין-מאגרים ולא רק בתוך אותו מאגר (למשל שכפול של שדה קיים המופיע במאגר אחר).

למשל מאגר ילדים, ולכל ילד יש לבחור שם בי"ס שהוא הולך אליו

במאגר ילדים יש ליצור שדה מסוג בחירה ממאגר המקושר לשדה שם ביה"ס במאגר בתי ספר.

 

קישור דינמי בין ערכים במאגר

למשל מאגר ילדים, ולכל ילד יש 5 בעלי חיים:

 1. במאגר בעלי החיים יוצרים שדה בחירה ממאגר, המקושר לשדה שם הילד (למשל) במאגר ילדים. לשדה זה ניתן את הכותרת "שייך לילד".

 2. במאגר ילדים יוצרים שדה מסוג קישור לערך, המקושר לשדה בחירה ממאגר שיצרנו בסעיף 1 במאגר בעלי חיים. לשדה זה ניתן את הכותרת "בעלי חיים של ילד זה".

  שיהיה בהצלחה! מצוות מגוון-אפקט

מעונינים לשאול שאלה? מוזמנים להוסיף אותה כאן
שאלות מנהלי אתרים
העתקת קישור