SMS מנגנון שליחת מסרונים לקבוצת אנשים מתוך תוצאות חיפוש באוגר
אוגר
מאפיין של מערכת האוגר מאפשר שליחת SMS מרוכזת (דרך שרתי מגוון-אפקט) לקבוצת אנשים שמספרי הטלפון שלהם מופיעה במאגר.
פירוט והערות
להלן השלבים להפעלת המאפיין
1. עליכם להיות מנויים על מערכת ה"אוגר".
2. עליכם להיות מנויים על המאפיין "SMS Sender" כחלק מחבילת השירות שאתם מקבלים ממגוון-אפקט+ הגדרות במערכת של מספר שממנו כביכול נשלחות ההודעות.
3. לרכוש דרכנו חבילה של הודעות.
4. באוגר- יש להקים מאגר השומר פרטי אנשי קשר.
5. יש ליצור במאגר זה שדה מסוג "טקסט" (שכותרתו "מספר טלפון נייד"), ובו יש למלא את מספרי הטלפון של האנשים.
6. יש להגדיר את שדה "מספר טלפון נייד" כך שיופיע בתוצאות החיפוש, ויוצג לו סכום.

במידה וכל התנאים הללו מולאו, אתם אמורים להבחין בסיכום עמודה זו בתוצאות החיפוש של מאגר אנשי הקשר, באפשרות לשליחת SMS באופן מרוכז. ניתן לבחור חלק מהאנשים, או לסמן את כולם.
  שיהיה בהצלחה! מצוות מגוון-אפקט

מעונינים לשאול שאלה? מוזמנים להוסיף אותה כאן
שאלות מנהלי אתרים
העתקת קישור